Kat Mülkiyeti Kanunu 20. Maddesine gereğince toplanan Ortak Gider Avansı ile ortak mahal elektrik ve su abonelikleri ve kapıcı dairelerinin elektrik, su ve doğalgaz abonelik giderleri, Site Yönetimi Merkezi demirbaşlarının alımı, ortak alan blok bakım, temizlik, araç ve gereçleri ile peyzaj malzemeleri, blok ilan panoları, site yönetimi ve yönlendirme tabelalarının kurulması, bütçesinde var ise güvenlik kulübelerinin kurulması, güvenlik kamera sistemlerinin kurulması, sitede merkezi doğalgaz sistemi mevcut ise doğalgaz merkezi sistem sayaçlarının okunmasında kullanılacak cihazların alınması ve montajı, varsa sondaj kuyularının aktif hale geçirilmesi vb. için bir defaya mahsus alınan bedeldir. Avans Bedelinin büyük bir oranı ile Doğalgaz merkezi sistem kazan güvence ve vergi, harç, bedeli tarafımızca ödenmektedir.Site Sakinlerimiz ayrıca merkezi sistem için bedel ödememektedirler. Ortak alan için ilk gelecek olan doğalgaz faturasının ödenmesi ve site sakinlerimizin bu konuda her hangi bir mağduriyet yaşamaması için Avans bedelinden belli bir miktar havuzda tutulmaktadır.

Ortak Gider Aidatı ve Ortak Gider Avansı gibi ödemeleri gerçekleştirirken ödemenin yapıldığı sistemin açıklama kısmına mutlaka Hak Sahibinin Adı Soyadı, Blok ve Daire bilgisi girilmelidir. Böylelikle yapılan ödemenin sağlıklı bir şekilde yerine ulaşması sağlanmış olacaktır.

Ortak Gider Aidatı ve Ortak Gider Avansı gibi ödemeleri gerçekleştirirken ödemenin yapıldığı sistemin açıklama kısmına mutlaka Hak Sahibinin Adı Soyadı, Blok ve Daire bilgisi girilmelidir. Böylelikle yapılan ödemenin sağlıklı bir şekilde yerine ulaşması sağlanmış olacaktır.

Toplu Konutlarda ihtiyaçlar dahilin de belirlenen, ortak kullanım alanlarında ki aydınlatma, temizlik, çevre bakımı vs. gibi hizmetlerin aksamadan devam etmesi için aylık aidatlarınızın düzenli olarak her ayın 25’ine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. Maddesi gereğince ödemelerde yaşanan her hangi bir gecikmede aylık %5 Gecikme Tazminatı uygulanmaktadır. Bu tazminat ortak yerler üzerindeki kullanım hakkından yararlanan diğer site sakinlerimizin haklarını koruyan bir bedeldir.

Hakkında icra takibi başlatılan kişilerin tüm mal varlıklarına el konulabileceği gibi, Toplu Konut İdaresi ile siz Site Sakinlerimiz arasında imzalanan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi iptal edilerek dairesi alınabilir.

Hakkında İcra Takibi başlatılan Site Sakinleri asıl borçları ile birlikte icra masrafları ve avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdürler.

Kat maliklerinin, kendi özel durumlarına göre konutlara farklı zamanlarda taşınması; değişik bölge, kültür ve yaşam koşullarından gelen kişilerin yerleşme süreçlerinde birbirlerini yeterince tanımaması gibi sebepler profesyonel bir yönetim ihtiyacını doğurmaktadır. Bu amaçla TOKİ kat mülkiyetine geçilinceye kadar toplu konutlarda geçici yönetim ve denetim kurulları oluşturmakta ve gayrimenkul satış sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan şekliyle yönetimi iştiraki olan Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. yürütmektedir.

Bu uygulamanın hukuki yönü 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ile 5711 sayılı KMK’nu değiştiren kanun hükümlerine dayanmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda tüm dairelerin kat maliki (tapu sahibi) kanunda TOKİ olarak geçmekte olup yönetim atama ile görevlendirme yetkisi kendisine aittir.

Dairelerin teslim edilmesi ile beraber aboneliklerin açtırılması zorunluluğu doğmaktadır. Ortak alan aboneliği yapılmadan ferdi abonelik yaptırılamadığı için site sakinlerinin bir araya gelip yönetim oluşturmaları ve bu oluşumun bir an önce ortak alan aboneliklerini tamamlamaları gerekmektedir. Birbirini tanımayan bu insanların tek kişi üzerinde hemfikir olmaları binlerce TL yi ona emanet etmeleri risk taşıdığından TOKİ ilk aşamada bu hizmeti yapmak üzere profesyonel bir firma olan Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş yi görevlendirmektedir.